Renovering

HelrenoveringAtt låta helrenovera tex. en kristallkrona kan tyckas vara en stor kostnad men det är också mycket arbete nedlagt när kronan väl är färdig och lyser i all sin glans. Vi vill gärna på detta sätt beskriva vad en helrenovering innebär. När kronan kommer till oss besiktigas den. Tillsammans med Kunden eller genom offertförfarande avgörs vad som skall utföras. Ibland skall kristallkronan bara tvättas eller elmonteras. Ibland skall mer utföras.

Om kronan skall helrenoveras sker följande:


Glasen klipps ner från stommen, i vårt bindrum, efter att bindningarna har ritats av och numrerats. Samtliga bindningar klipps isär, prismorna tvättas och binds samman igen. De packas därefter i en låda med Kundens namn och arbetskortsnummer. Allt för att förväxlingar inte skall ske.


Stommen går därefter ut på metallverkstaden där även stommen avritas och plockas isär i alla sina små, små delar. Gammal lack tas bort, där sådan finns. Varje liten del poleras för hand med hjälp av lumptrissor och polervax.

Vaxet tar man sedan bort med alkalisk avfettning för att få ett perfekt fäste för lackeringen.


Stommen sätts ihop igen och ibland kan man då vara tvungen att byta ut vissa skruvar där gängorna är helt utslitna. Kronan måste ju hålla ihop.


Elmontering utförs enligt Kundens önskemål, idag oftast genom att montera lamphållare inuti kronan på insidan av kronringen eller, om det gäller Barockkronor, med hjälp av ett s.k. lamphållarkryss fäst vid kronans inre stång. Ingen åverkan görs på kronan och allt går att ta bort, om man så skulle önska, utan att det syns var elmonteringen har suttit.


Därefter påbinds glasen efter tidigare gjort ritning. Ibland, när kronan blivit felbunden vid ett tidigare tillfälle, brukar vi efter kontakt med Kunden göra vissa justeringar. Allt för att objektet skall bli så korrekt som möjligt. Saknade och/eller skadade glas kompletteras. Vi har prismor i vårt stora lager från de flesta epoker.


Ett taksmycke har nu tagits fram som kommer att glädja Kunden i många år framåt. Eftersom vi som regel fäster en liten mässingstunga, med årtalet för renoveringen, någonstans inuti kronan är det även till glädje för efterkommande som då vet att kunniga hantverkare har ägnat sig åt just denna kristallkrona


Förfaringssättet är detsamma när det gäller renovering av mässingskronor utan prismor. Endast momentet med glasen utgår.